Prevence

Školní metodička prevence Mgr. Jana Němečková, okruh pověření:

  • zodpovídá za Minimalní preventivní program školy
  • věnuje se problematice prevence sociálně patologických jevů
  • vede žákovský parlament
  • cíleně svým programem rozvíjí zdravý životní styl a respekt k životu i ostatním lidem