Provozní řád

Návštěvní a provozní řád dětského dopravního hřiště Uherský Brod

PROVOZOVATEL

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČO: 70 93 23 10

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád objektu dětského dopravního hřiště upravuje povinnosti všech uživatelů a návštěvníků objektu. Dětské dopravní hřiště slouží přednostně pro výuku dopravní výchovy základních škol, školních družin, školních klubů, dále pro výuku mateřských škol, pro aktivity DDM, Města Uherský Brod, BESIP a volný výcvik široké veřejnosti.

 

VYBAVENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

 • svislé a vodorovné dopravní značení
 • světelná signalizace, křižovatky a železničního přejezdu
 • odborná učebna pro dopravní výchovu, dílna, sklad materiálu
 • jednostopá a dvoustopá bezmotorová vozidla

 

VSTUP DO OBJEKTU

Návštěvníci do objektu vstupují brankou přilehlou k provozní budově DDH. Vstup návštěvníků a účastníků organizovaných akcí musí být ohlášen a zaevidován správcem dopravního hřiště.

 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ OBJEKTU

 • dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, jako i k požární ochraně
 • respektovat zásady slušného chování
 • zodpovídat za vlastní vnesené věci, správce objektu neručí za ztrátu osobních věcí
 • nahlásitpřípadné úrazy, nehody, škody na majetku DDH či požár neprodleně správci objektu
 • dbát pokynů pedagogického pracovníka,instruktora nebo správce objektuv průběhu výuky, výcviku i ostatních aktivit a respektovat místní nařízení
 • za bezpečnost dětí a žáků, které v objektu absolvují organizovanýsystematickývýcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází
 • za děti, které navštíví dopravní hřiště v době provozu pro veřejnost, je odpovědný jejich doprovod
 • dětem předškolního věku a dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělých

V celém objektu DDH je zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholu a užívání návykových látek (budova i venkovní prostory)

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Období školního vyučování (jarní a podzimní sezóna)

 • Pondělí: 13.00 – 17.00 hodin
 • Úterý: 13.00 – 15.30 hodin
 • Středa: 13.00 – 15.30 hodin
 • Čtvrtek: 13.00 – 17.00 hodin
 • Sobota: 09.00 – 17.00 hodin

Období hlavních prázdnin

Pondělí: 09.00 – 15.00 hodin

Úterý: 12.00 – 18.00 hodin

Středa: 09.00 – 15.00 hodin

Čtvrtek: 12.00 – 18.00 hodin

Pátek: 09.00 – 15.00 hodin

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • Hlášení požáru: 150  
 • Policie ČR: 158 
 • Městská policie: 156 
 • Lékařská služba: 155

 

KONTAKT

e-mail: dopravni.hriste@zsvysluni.cz                   
telefon: +420 732 555 756
web: www.zsvysluni.cz

 

Kontakt na správce DDH:

dopravni.hriste@zsvysluni.cz nebo tomas.smetana@zsvysluni.cz.cz, tel:  732 555 756