Pronájem školních tělocvičen

Vážení sportovní přátelé,

chýlí se ke konci rok, který popravdě kolektivnímu sportování ve vnitřních prostorách a sportovištích nepřál. Věřme tomu, že soužití s covidem jsme více či méně přivykli, získali lepší imunitu ať už proočkovaností nebo proděláním nemoci samotné, a proto podmínky pro sportování v následujícím roce budou jen a jen lepší!

Žákům školy i návštěvníkům našeho tělocvičného zařízení se snažíme podmínky zlepšovat, v nedaleké minulosti jsme pořídili nový nátěr palubovky ve velké tělocvičně, do tělocvičen je bezbariérový přístup, vybudovali zcela nové toalety a sprchy v šatnách u tělocvičen, v gymnastickém sále máme trvale položenu zcela novou žíněnku tatami, která je výborným izolantem a podložkou také pro gymnastická cvičení, jógu či nácvik bojových umění. V delším horizontu plánujeme velkou rekonstrukci obou tělocvičen z prostředků IROP.

Jsme rádi, že tělocvičny slouží široké veřejnosti, nechceme je zavírat a hýčkat si je jen pro školní výukové účely, ale s radostí je poskytujeme všem sportovcům, kteří se k našemu zařízení chovají zodpovědně a dodržují vnitřní řád tělocvičen. Provoz tělocvičen v pracovních dnech je od 8:00 do 21:30 hodin, víkendy jsou převážně v zimních měsících využívány k turnajům a soutěžím. O prázdninách se zde konají soustředění.

Abychom zajistili větší bezpečnost dětem a složkám, spolupracujeme s Úřadem práce při získávání prostředků na zřízení veřejně prospěšného pracovního místa dohledu při vstupu do tělocvičny. Od ledna 2022 bude plně v provozu systém vstupu pomocí čipů. Získáme tak přesný přehled o tom, kdo se v daném okamžiku v tělocvičnách vyskytuje. A naopak při spolehlivém používání všemi sportovci zajistí uzamknuté vstupní dveře bezpečnost uvnitř sportujícím lidem.

Ráda bych poděkovala za Vaši přízeň a návštěvnost v uplynulém roce a ujistila Vás, že jsme připraveni služby naplňovat k Vaší spokojenosti i v příštím roce.

S přátelským pozdravem

PaedDr.Dagmar Bistrá, ředitelka

Rezervace TV – rezervace.zsvysluni.cz