Informace školní jídelny

Školní jídelna

Informace ŠJ pro rodiče

1. Školní jídelna poskytuje stravování žákům při dodržování pokynů vnitřního řádu ŠJ. Zákonný zástupce žáka je povinen se s tímto řádem podrobně seznámit.

2. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji ve školní jídelně před prvním nástupem ke stravování.

3. Stravné se hradí bezhotovostně sporožirovým nebo běžným účtem. Splatnost je vždy předem k 20.dni předcházejícího měsíce na účet: 86-4099910247/0100. V hotovosti lze platit složenkou na poště nebo v Komerční bance na pokladně, hrazeno měsíc předem - k 20. dni v měsíci. Změnu čísla účtu nebo banky je povinen zákonný zástupce bezodkladně nahlásit, a to nejpozději k 16.dni předcházejícího měsíce, ve kterém proběhne platba.

4. V případě neuhrazení platby jsou obědy automaticky blokovány!

5. Dokladem k výdeji obědů je identifikátor – čip, který je nutné zakoupit za 130,- Kč v kanceláři školní jídelny. V případě ztráty nebo poškození identifikátoru si musí strávník koupit nový.  Identifikátor je nepřenosný, nelze jej předávat jiné osobě a jeho ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři jídelny.

6. Žák se může stravovat v zařízení školního stravování pouze ve dnech přítomnosti na prezenčním vyučování – tedy v době pobytu ve škole. Dále při distančním vyučování má možnost oběd odebrat do jídlonosiče. (Vyhl. MŠMT 107/2005 Sb. o školním stravování. V první den nemoci je možno odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hodin. Na další dny je nutno oběd odhlásit!

7. Přihlašování obědů se musí provádět přednostně den předem do 14.00 hodin v případě obědu č.1 a dva dny předem v případě obědu č.2 přes portál www.strava.cz. Přihlašovací údaje na tento portál je nutné si vyžádat od vedoucí ŠJ na emailu skolni.jidelna@zsvysluni.cz. Do výběru jídelny na portále je nutné zadat č. jídelny - 0192.

8. Odhlašování obědů č.1 a č.2 se musí provádět přednostně den předem do 14.00 hodin přes portál www.strava.cz. V mimořádných případech lze odhlásit oběd do 7:00 hod. ráno přednostně sms na mob.733 368 009, p. linka 572 805 507, pouze však první den nemoci.

9. Strava neodhlášená, včas nevyzvednutá propadá a musí být uhrazena!

10. Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k přímé konzumaci. Jídlonosič musí být vždy v bezvadném hygienickém stavu.

11. Cena obědů (rodič hradí pouze cenu potravin):

I. věková kategorie 7 – 10 let: 31,- Kč (plná výše stravného 80,- Kč)

II. věková kategorie 11 – 14 let: 35,- Kč (plná výše stravného 84,- Kč)

III. věková kategorie 15 a více let: 40,- Kč (plná výše stravného 89,- Kč)


Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné od 1.2.2015 §2 ods. 4, 5 poskytuje škola od září 2021 bezlepkové stravování. V současné době pro děti ze ZŠ Na Výsluní.

Stálé informace

Vedoucí školní jídelny a kolektiv kuchařek:

Hověžáková Jana, vedoucí školní jídelny

Hořínková Anežka              

Válek  Michal

Helia Gabriela

Adami Miroslava

Mrákotová Alena

Chromková Veronika

Toralová Ema

Kozubová Jana

Pummerová Martina, administrace

Školní jídelna připravuje denně cca 710 obědů pro strávníky těchto školských zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod, příspěvková organizace 
Základní škola Čtverka, Uherský Brod                          
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Havřice, příspěvková organizace       
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec

Katolická základní škola Uherský Brod

 

Dosažené úspěchy:

- spokojenost našich strávníků
- stravování 90% dětí školy
- 3. místo v republikové soutěži "O křišťálovou vařečku" 
- akce " Týdny světových kuchyní" na www.jídelny.cz
 - receptury ve zpravodaji  Jídelny.cz

1. místo v republikové soutěži
"O nejlepší oběd  ve školní jídelně" -27.10.2010

Dokumenty