Kontakty

Kontakty na pedagogické pracovníky ŠD

1.oddělení

Romana Schusterová
vedoucí vychovatelka ŠD

2.oddělení

Blanka Lovecká
vychovatelka ŠD

3.oddělení

Barbora Kubáníková
vychovatelka ŠD

4.oddělení

Mgr. Veronika Bartončíková
vychovatelka ŠD

5.oddělení

Lucie Vokšická
vychovatelka ŠD