Denní režim

  • 07.40 – 07.55 – příchod do školy, sebeobsluha, odchod do třídy
  • 07.55 – 08.00 – příprava pracovního místa, ( notýsky, penál, pitný režim)
  • 08.00 – 08.15 – komunitní kruh ( rozhovory, prožitky z minulého dne, motivace)
  • 08.15 – 08.45 – skupinová či individuální práce s dětmi
  • 08.45 – 09.00 – pohybové hry, relaxační cvičení
  • 09.00 – 09.35 – skupinová či individuální práce
  • 09.35 – 10.00 – sebeobsluha, hygiena, svačinka
  • 10.00 – 10.45 – spontánní hry, individuální činnost
  • 10.45 – 11.40 – vycházka nebo soutěživé hry dětí

 

Den v přípravné třídě

Když si ráno přivstaneme, můžeme si již od šesti hodin hrát ve školní družině.

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom,  co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého.

Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování.

Před grafomotorikou si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

Každou hodinu máme jinou.

Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky.

Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou.

Dostáváme pracovní listy, kde jsou hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky.

Jsme třída pilných malířů – ve výtvarné výchově kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku v hudební výchově.

Ve čtvrtek se vydáváme na plavání, kde se učíme plavat. Je to zábava.

Jednou týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny. Když svítí sluníčko, utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam průlezky, skluzavky, lezeme po síti, hrajeme fotbal a vybíjenou.

Dvakrát týdně se vydáme na průzkum okolí. Na procházkách objevujeme město a přírodu kolem školy. V pátek za dobrého počasí vyrážíme na výlety.