Za týden budou prázdniny...

Za týden budou prázdniny...

Práce dětí

Za týden budou prázdniny. Třídy a chodby škol posmutní, utichnou a zmizí i obrázky, které vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy. Proto se ještě podívejte na ty, které zdobily náš 1.stupeň po celé jarní období. Byla to záplava kytek, sluníček a rozkvetlých stromů.