Organizace školního roku 2024/2025

Organizace školního roku 2024/2025

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k organizaci školního roku 2024/2025 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

  • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024.
  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024.
  • Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. ledna 2025.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2025.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 24. 2. - 2. 3. 2025.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna 2025.
  • Hlavní prázdniny trvají od 28. června 2025 do 31. srpna 2025.
  • Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025.