PRVNÍ POMOC NANEČISTO

PRVNÍ POMOC NANEČISTO

Kurz první pomoci pro 9. ročník

Říká se, že když nejde o život, nejde o nic. Co když ale o život opravdu jde? Zvládneme správně reagovat? Víme, co dělat a jak postupovat? Dokážeme zachránit to nejcennější, co člověk má?

Takové otázky jsme s žáky 9.A otevřeli v hodině výchovy ke zdraví při tématu první pomoci. A odpovědi nebyly vždy kladné. „Máme přece učebnice,“ napadlo někoho. „A taky internet,“ dodal jiný. Skutečně nám tyto zdroje budou stačit, abychom byli dostatečně připraveni na situace, v nichž jde o život? Samozřejmě, že nebudou.

Kdo je připraven, není překvapen. Tak znělo naše heslo, a proto jsme využili možnost absolvovat kurz první pomoci s organizací První pomoc nanečisto. Pod vedením zkušených lektorek si v pondělí 3. 6. prošli žáci 9.A školením, na jehož konci si mohli kladně odpovědět na všechny prvotně kladené otázky. Díky velmi realisticky nasimulovaným situacím se naučili, jak reagovat v případě bezvědomí či co dělat při srdeční zástavě. Zjistili, jak rychle a efektivně vyřešit situaci, kdy se v dýchacích cestách nachází cizí těleso či dojde k tepennému krvácení. Na vlastní kůži si také ověřili, že v některých případech musí chránit především své vlastní zdraví.

Vzhledem k tomu, že kurz byl daleko více praktický než teoretický, můžu s klidným svědomím říci, že se v přítomnosti svých žáků cítím velmi bezpečně, protože teď už dobře ví, co dělat pro záchranu života.

Mgr. Vladimíra Popelková Bahulíková