Základní škola

Adresa naší školy: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

Kontakty na vedení školy

PaedDr. Dagmar Bistrá
ředitelka školy
tel.: 572 805 500
dagmar.bistra@zsvysluni.cz
Mgr. Šárka Votavová
zástupkyně ředitelky, 
tel.: 572 805 502
sarka.votavova@zsvysluni.cz
Romana Schusterová
vedoucí vychovatelka školní družiny, 
tel.: 572 805 515
romana.schusterova@zsvysluni.cz
Dagmar Horáčková
vedoucí školní jídelny, 
tel.: 572 805 507
dagmar.horackova@zsvysluni.cz
Jana Steinerová
hospodářka školy,
tel.: 572 805 501
jana.steinerova@zsvysluni.cz