Projekt Erasmus plus úspěšně ukončen

Logo projektu Erasmus

Díky úspěšné žádosti Erasmus+ mělo vybraných 7 pedagogů ZŠ Na Výsluní Uherský Brod možnost vycestovat na 14 dní do zahraničí a zúčastnit se jazykového pobytu se školením.                              

Motivací zúčastnit se zahraniční mobility bylo:

  • získat praktické dovednosti pro svou profesi,
  • získat nové kontakty,
  • posílit mezinárodní spolupráci školy v budoucnosti,
  • výměna zkušeností s jinými vyučujícími,
  • obohatit si svoje sociální, jazykové a kulturní kompetence,
  • motivace do další práce
  • a uspokojení z práce vlastní.

Kurzy byly vedené zejména v anglickém jazyce, některé zaměřené jako čistě jazykové, které pomohly upevnit znalosti a jazykovou zdatnost účastníků.

Jiné, metodologické, byly již zacíleny na specifické oblasti - CLIL vzdělávání, díky kterému budeme moci nabídnout žákům výuku některých odborných předmětů v angličtině, kreativní učení na prvním stupni, jehož vítaným výstupem bude obohacení Step by Step programu, který na naší škole úspěšně běží již 4.rok  a podpora vzdělávacího procesu v ruštině, němčině a angličtině.

Jednoznačně tento typ následného vzdělávání doporučuji i jiným učitelům jazyků, ale i vyučujícím geografie, občanské výchovy, dějepisu s dostatečnou úrovní druhého jazyka, protože se bezpochyby jedná o důležitý kariérní i osobnostní posun.

Mgr. Martina Kůdelová