Přípravná třída pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Pro školní rok 2024/2025 bude do přípravné třídy přijato 30 dětí. 

Přijímání žádostí o přijetí je do 31.5.2024.

Žádosti prosím doručte škole.

Přípravná tída základní školy

Žádost o zařazení do přípravné třídy 2024

zadost-o-zarazeni-do-pripravne-tridy-2024-96063aaad1ba9b0.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,78 kB

Žádost o odklad 2024

dost-o-odklad-2024-96063aab91614c0.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,13 kB

ZÁPISNÍ LIST do přípravné třídy 2024

zapisni-list-do-pripravne-tridy-2024-96063aabe1dd190.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 48,05 kB