2016 - Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - vrátný

Realizace: září 2015 – červen 2016

Donátor projektu: Úřad práce ČR

Účel: zajištění ochrany a bezpečnosti v budově školy

Účel: Vytvoření pracovního místa pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků – pozice vrátný

Přidělená finanční dotace: 275 620,-Kč