2014 - Olympiáda v Německém jazyce

Realizace: únor 2014

Donátor projektu:  ZK

Přidělená dotace: 5.000,-Kč

Ve středu 5. 2. 2014 se naší škole sešli žáci a učitelé z okolních škol, aby se zúčastnili dalšího kola konverzační soutěže v německém jazyce. Byli to zástupci základních škol  ze Starého Města, Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Brodu a gymnázií z Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Soutěžící porovnali své jazykové dovednosti ve třech disciplínách, kterými byly poslechový text, popis obrázku a konverzace na dané téma.

Všechny výkony stály za ocenění. Nicméně porota sestávající ze všech doprovázejících vyučujících rozhodla o nejzdařilejších výkonech v obou kategoriích. V kategorii základních škol tedy II. A obsadila 1. místo (stejně tak jako loni) Anna Botková z Ostrožské Nové Vsi, 2. místo Natálie Bočková také z Ostrožské Nové Vsi a o třetí místo se dělí Tereza Vyskočilová z Uherského Ostrohu a Veronika Novotná ze Starého Města. V kategorii gymnázií II. B získala 1. místo Terezie Kopišťová z Uherského Hradiště, 2. místo Andrej Hrubčo z Uherského Brodu a 3. místo Lukáš Bršlica rovněž z Uherského Hradiště. Všichni soutěžící prokázali svými krásnými výkony píli, snahu i odvahu reprezentovat. Soutěž jsme zakončili společným obědem ve školní jídelně.

Mgr. Marcela Josefíková