ZŠ Na Výsluní RULEEEZ!!!!

vytvořeno: 26.8.2021, před 2 roky v rubrice Aktuální dění Erasmus tým školy v čele s paní ředitelkou PeadDr. Dagmar Bistrou získal i v letošním školním roce finanční dotaci z programu Erasmus+ na projekt s názvem Zapojme všechny!, který je zaměřen na podporu vysoce kvalitních zahraničních mobilit učitelů školy.

Hlavními aktivitami projektu jsou mezinárodní výjezdy (tzv. mobility) našich učitelů realizované jednak na partnerských školách ve formě tzv. "stínování" v hodinách kolegů - učitelů partnerských škol (náslechy ve finských školách), jednak spočívající v účasti učitelů na specifických metodologických kurzech zaměřených na moderní výukové metody (metodika CLIL, posílení ICT ve výuce).  Další pedagogové budou navštěvovat kurzy jazyka a konverzace v angličtině a němčině. 

V průběhu příštích 18 měsíců bude mít možnost vycestovat 12 pedagogů do 6 evropských zemí. Získané poznatky a zkušenosti budou účastníci mobilit sdílet i s ostatními vyučujícími zapojených předmětů, což celkově pozvedne inovaci výuky pro žáky naší školy. 

Projekt zvýší úroveň klíčových kompetencí a dovedností učitelů, samostatné vedení mezinárodních projektů, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Prioritním přínosem projektu je navýšení konkurenceschopnosti školy, zkvalitnění výuky a zintenzivnění motivace našich žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení. 

                                                                          Mgr. Martina Kůdelová 


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz