Zápis ze zasedání školské rady 8.11.2006

vytvořeno: 8.11.2006, před 16 roky v rubrice zsnavysluni Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště ze dne 8. 11. 2006

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště ze dne  8. 11. 2006

Zúčastnili se viz. prezenční listina

Program:

1. Členové školské rady byli seznámeni s novou organizační strukturou ve vedení školy

2. Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy za rok 2005-2006


3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2005-2006

4. Schválení zapracovaných změn školního řádu v článcích 2.3 Školní družina,
2.5 Školní jídelna a 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

5. Vyjádření kladného stanoviska k žádosti školy  vyučovat některé předměty v cizím jazyce od školního roku 2007-2008

6. Diskuse o provozních a kutikulárních otázkách školy

7. Závěr


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz