Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku.

Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne 4.4.2023

Rezervaci k zápisu bude možné provést elektronicky od 15.3. 8.00hod. do 3.4.2023 20.00hod.

Pro online rezervaci k zápisu klikněte na banner níže.

Rezervace platí i pro zápis dětí, které měly v loňském roce odklad.


Postup při žádosti o přijetí:

  1. Vyplnit elektronickou přihlášku. Tato přihláška slouží k rezervaci termínu zápisu.

Při odeslání rezervace Vám přijde potvrzení termínu a registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. Registrační číslo si uchovejte.


  1. Stáhněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní list žáka a oba tyto vyplněné dokumenty přineste s sebou. Stáhněte zde:

Informace o organizaci a průběhu zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2023/2024 absolvují děti narozené v období od 1.9.2016  - 31.8.2017 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky stáhněte zde:


Dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30.4.2023

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 7.4.2023 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

 ​Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2023/2024 bude do prvního ročníku přijato 50 žáků.

Kritéria pro přijetí:

1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.

2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2022/2023 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů

​​Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu.

Doporučujeme přijít na zápis o něco dříve z důvodu absolvování pohádkové cesty před samotným zápisem.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část 

Motivační část se skládá z pohádkové cesty, kde žák plní úkoly pomocí pohybových aktivit a z rozhovoru s pedagogem. Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat přibližně 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení.Stáhnout soubor: ZapisFinal1 (2).pdf

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz