Zápis do 1. ročníku

vytvořeno: 8.12.2015, před 7 roky v rubrice Aktuality Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se koná dne 19. 1. 2016 od 14:00 - 17:00 hodin pro děti narozené od 1. 9 2009 do 31. 8. 2010.
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme žákům v 1. ročníku třídu s klasickou výukou a paralerně třídu s výukou v programu Začít spolu. Rodiče si budou moci vybrat, o kterou třídu by měli pro jejich dítě zájem.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2016/2017 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2009 – 31.8.2010 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost  o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě.


Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutné vyplnit žádost o odklad a do 31.5.2016 dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 25. ledna 2016 na webových stránkách školy a  vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

Desatero pro prvňáčka Výsluňáčka

1. Znám své celé jméno a vím, jak se jmenuje moje maminka a tatínek.

2. Umím si udělat na tkaničce mašličku a převléknout se do cvičebního úboru tak, že na mě nemusí nikdo dlouho čekat.

3. Do aktovky si samostatně ukládám věci, které tam patří.

4. Sám si uklízím hračky na své místo.

5. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst příborem.

6. Dovedu v klidu poslouchat, co mně maminka vypráví.

7. Správně držím tužku, rád si maluji pastelkami nebo barvami.

8. Umím vystřihovat obrázky.

9. Poznám barvy.

10. Často si povídám o svých zážitcích s rodiči


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz