Zápis do 1. ročníku

vytvořeno: 29.1.2014, před 10 roky v rubrice Aktuality Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se koná dne 4. 2. 2014 od 14:00 - 17:00 hodin pro děti narozené od 1. 9 2007 do 31. 8. 2008

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2014/2015 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2007 – 31.8.2008 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinéstrodný list dítěteaobčanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podávážádost  o přijetídítěte do základního vzdělávání a vyplněnýzápisní listžáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě.


Pokud budete žádat oodklad školní docházky, je nutné vyplnitžádost o odklada do 31.5.2014 dodat doporučenípříslušného školského poradenského zařízeníaodborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisubudou zveřejněny dne 6. února 2014 na webových stránkách školy a  vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni podregistračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

Desatero pro prvňáčka Výsluňáčka

1. Znám své celé jméno a vím, jak se jmenuje moje maminka a tatínek.

2. Umím si udělat na tkaničce mašličku a převléknout se do cvičebního úboru tak, že na mě nemusí nikdo dlouho čekat.

3. Do aktovky si samostatně ukládám věci, které tam patří.

4. Sám si uklízím hračky na své místo.

5. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst příborem.

6. Dovedu v klidu poslouchat, co mně maminka vypráví.

7. Správně držím tužku, rád si maluji pastelkami nebo barvami.

8. Umím vystřihovat obrázky.

9. Poznám barvy.

10. Často si povídám o svých zážitcích s rodiči


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz