Zahrada s přírodními prvky ZŠ Na Výsluní

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Na Výsluní

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod

Registrační číslo: 1190700245

Příjemce podpory: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výuku a výchovu žáků ve venkovním prostředí.

Cílem projektu je, aby zahrada plnila, kromě funkce výukové a relaxační, funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 ovocný strom (včetně zajištění následné péče).

Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – lesní dendrofon a expozice dřeva, alpinum, geoexpozice, vřesoviště, zahradní pozorovací centrum, pozorovací kompostovací centrum pocitový chodník, balanční chodník, hmyzí hotel a přístřešek z přírodního materiálu. Na závěr realizace projektu proběhne certifikované školení a slavnostní otevření zahrady za účasti veřejnosti.

Realizace projektu je velmi potřebná pro další rozvoj EVVO na ZŠ.

Loga projektů