2015 - Vyhrazení společensky účelného pracovního místa

Donátor projektu: Úřad práce ČR ve spolupráci Evropským sociálním fondem v rámci programu - Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Realizace: leden 2015 – červen 2015

Přidělená finanční dotace: 65.520,-Kč

Účel: Vytvoření pracovního místa pro úklidového pracovníka.