2015 - Učením k práci, prácí k sebezdokonalování

Realizace: září 2015 – prosinec 2015

Donátor projektu: MŠMT – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání

Účel: rozvoj pracovních kompetencí žáků a polytechnického vzdělávání, rozvoj cizích jazyků

Přidělená finanční dotace: 386.010,- Kč

Loga projektů - investice do rozvoje vzdělávání