2015 - Slunečník – Větrník - Měsíčník

Projekt z oblasti podpory integrace romské menšiny ve ZK.

Realizace: leden 2015 – listopad 2015

Donátor projektu: Zlínský kraj

Účel: projekt z oblasti podpory integrace romské menšiny ve Zlínském kraji

Přidělená finanční dotace: 100.000,- Kč