2015 - Partnerství škol Comenius

Realizace: srpen  2013 - červenec 2015

Donátor projektu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Přidělená dotace: 520. 000,-Kč  (20.000 Eur )

Účel: získání finančních prostředků na rozvoj jazykových kompetencí žáků a výjezdy do zahraničí

V únorové výzvě roku 2013 podala naše škola ZŠ Na Výsluní žádost o projekt Comenius u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze. Cílem projektu je navázat mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami, rozvíjet cizojazyčnou komunikaci mezi žáky i učiteli, poznávat podmínky pro vzdělávání na různých místech Evropy, prohlubovat znalosti žáků v oblasti přírody, ekologie a kultury jiných zemí a  v neposlední řadě rozvíjet přátelství mezi dětmi.  O stejný projekt se u svých národních agentur ucházelo dalších osm zahraničních škol. Podání žádosti předcházela přípravná schůzka se zástupci těchto škol v rumunském městě Sibiu v říjnu 2012. V červnu 2013 byla naší škole žádost spolu s  finančním grantem zároveň se školami z Německa, Španělska, Finska, Litvy a Polska schválena.

Program projektu nese název „Water Wise“ a zabývá se nepostradatelností vody ve všech životních oblastech a důležitostí její ochrany. Během dvou let jsou naplánovány desítky úkolů týkající se všech vyučovacích předmětů. K tomu každá škola zorganizuje pro zástupce ostatních škol jeden výměnný pobyt.

Návštěva Finska

ComeniusTeam z Uh. Brodu byl na výpravě za dobrodružstvím ve Finsku. V pondělí jsme absolvovali náročnou přepravu do Vídně, odtud letecky do Rigy s přesedáním do Helsinek. A potom 3 hodiny na cestě do místa Tikkakoski busem. Prakticky se cely den cestovalo, abychom dnes absolvovali přesun po ledovém jezeru na sněžnicích, loveni ryb pod ledem, běžecké závody a sochaní z ledového sněhu. Ve středu jsme dopoledne trávili na rukodílných workshopech. Ve skvěle vybavených dílnách účastníci finské mobility vyráběli ze dřeva a vlny drobné dárky. Dokonale vybavené dílny zaujaly také strojem v kovodílně české provenience. Odpolední aktivita Husky safari v nádherném přírodním středisku Ränssi. Psí spřežení byla pro všechny velkou atrakcí. Finskou kouřovou saunu s koupáním v zamrzlém jezeře vyzkoušeli jen ti otrlí.

PaedDr. Dagmar Bistrá

Výměnný pobyt ve městě Kassel

Ve dnech od 17.-21.11.2014 jsme se účastnili výměnného pobytu v Německu. Pobyt se uskutečnil v rámci projektu Comenius, do kterého jsou zahrnuty školy různých typů a různého věku žáků. Na tomto výměnném pobytu jsme měli možnost díky pohostinnosti učitelů i rodičů žáků nahlédnout do reálného života prvostupňové školy a rodin dětí ve městě Kassel, které se nachází  ve spolkové zemi Hessensko. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu alternativní, výuka se od té naší značně liší. První odlišností je absence zvonění. Školou se rozléhá pouze zvuk gongu, který děti svolává  ke snídani a k obědu. Snídaně je určená pro celou školu a trvá hodinu (od 9:30 do 10:30). Další zajímavostí  je, že děti jsou od malička vedené k tomu, aby nesly zodpovědnost samy za sebe a za své jednání. V praxi to znamená, že si například můžou jít hrát samy bez dozoru na školní dvůr. O to překvapivější je fakt, že se jim (dle tvrzení učitelů) ještě nikdy nestal žádný úraz. Co se týče výuky samotné, žáci nemají pevně dané rozvrhy hodin. Každý týden se se svými učiteli domluví, na čem by chtěli pracovat a tuto domluvu musí následně dodržet. Posláním školy je vytvoření prostoru, ve kterém každé dítě může realizovat svůj osobní plán vzdělávání, a to podle svého vlastního tempa. Děti tak mají možnost rozvíjet své vlastní zájmy a potřeby. Naše poděkování patří všem, kteří se do organizace výměnného pobytu zapojili.

Mgr. Marcela Josefíková, Mgr. Miluše Hauerlandová

Výměnný pobyt v Litvě

V termínu od 19. -23. 5. 2014 jsme se zúčastnili v rámci projektu Water – Wise výměnného pobytu v Litvě. Náš český tým se skládal z žáků 7., 8. a 9. tříd s pedagogickým doprovodem paní ředitelky Bistré a paní učitelky Josefíkové. Byli to žáci Michaela Juráková, Alžběta Lukešová, Jan Matulík, Monika Somrová, Hana Zusková, Tereza Chovancová a Silvie Kubáňová. Čekalo nás mnoho zajímavých míst. Ubytováni jsme byli  ve velmi hodných a pohostinných rodinách. První den jsme navštívili lázeňské město Birstonas nedaleko města Prienai, kde se nachází litevská partnerská škola. Druhý den jsme se plavili na lodi do města Nida, kde se nacházejí překrásné písečné duny a pláž patřící Baltskému moři. Během cesty jsme proplouvali Kuronským zálivem, jehož zajímavostí je, že sousedí s částí ruského území. Následující den nás přivítali ve škole, kde jsme se stali součástí výuky a představili jsme všem naši školu a okolí. Předposlední den jsme zavítali do čokoládovny a do hlavního města Vilniusu. V čokoládovně  jsme se dozvěděli, jak se vyrábí pravé čokolády a také jsme si vyzkoušeli vyrobit vlastní cukrovinky. Ve Vilniusu se nás ujal průvodce, který nám ukázal nejrůznější poutní místa a památky. I když jsme za celý pobyt byli unavení, velmi jsme si to užili.

Hanka Zusková, Tereza Chovancová a Silvie Kubáňová 9. třída

Zástupci Comenia u nás na návštěvě

V pořadí druhé setkání proběhlo právě u nás v Uherském Brodě.  Zadání našeho programu byla voda v podobě sněhu, připravili jsme proto dětem i vyučujícím společný lyžařský kurz, kde se většina zahraničních hostů zcela poprvé postavila na lyže.  Týden od 24. – 28. února 2014 ve Velkých Karlovicích jsme naplánovali velmi intenzivně, spojili běžný výcvikový kurz školy s programem cizinců a tím vznikl naprosto ojedinělý projekt trávení společného času nejen v průběhu výuky ale i v době volnočasových aktivit. Večerní zábava pro všechny tak probíhala v anglickém jazyce a věříme, že pobavila a obohatila všechny účastníky kurzu. Zaznívaly však také jazyky všech zúčastněných zemí. V průběhu týdne jsme hostům představili z naší krásné kulturní země skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, lázeňské město Luhačovice, Basiliku ve Velehradu, Strážnici,  historické jádro města Uherského Brodu, samozřejmě jsme se pochlubili krásnou a moderně vybavenou školou, navštívili Muzeum J. A. Komenského, jehož jméno nese samotný projekt, byli jsme slavnostně  přijati u pana starosty. Po náročném týdnu od nás odjíždělo všech 27 dětských i dospělých cizinců nejen s novou dovedností – naučili se lyžovat, s novými poznatky o naší zemi a tradicích, ale i s pocitem, že přes kulturní rozlišnosti jsme navázali cenná přátelství.  Nyní už se všichni těšíme, co pro nás připraví přátelé z Litvy, kam se vybraní žáci se svými učiteli chystají v květnu 2014. Další země pak postupně navštívíme v průběhu následujících dvou let. Je to tedy skvělá motivace pro žáky vynaložit zvýšenou píli při zvládání cizích jazyků.  Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří dětem ze zahraničí poskytli rodinné zázemí a pohostinnost v době, kdy jsme pobývali v Uherském Brodě a také všem dospělým i žákům, kteří se do různých projektových činností aktivně zapojili.

Mgr. Marcela Josefíková

Návštěva Španělska

V době podzimních prázdnin od 28.10 - 1. 11. 2013 se uskutečnila první schůzka projektu Comenius ve Španělsku. Účastnili se jí zástupci všech zapojených škol, kteří se společně sešli poprvé. Na schůzce byly podrobně naplánovány úkoly a pobyty během celých dvou let a rozděleny úkoly škol, které v projektu schváleny nebyly. Každý zástupce představil svoji školu prostřednictvím prezentace a tištěných materiálů. Tyto prezentace jsou přístupné na webové stránce TwinSpace a žáci se s nimi ve vyučování v každé škole seznamují. Cesta se uskutečnila z největší části letecky a obsahovala návštěvu hlavního města Madridu a partnerské školy Narciso Alonso Cortes ve městě Valladolid, které je součástí regionu Kastilie a Leon. Jedná se o školu bilinguální, kde se žáci kromě španělštiny učí vybrané předměty v anglickém jazyce. K významným místům v této oblasti patří také starobylé město Segovia s římským akvaduktem, katedrálou a historickým hradem Alcazár, v minulosti oblíbeným sídlem španělských králů. Další navštívenou zajímavostí je přírodní rezervace Duraton River Canyon. Druhá projektová návštěva se uskuteční v naší zemi v únoru a bude to lyžařský výcvikový kurz v Beskydech, kterého se budou účastnit učitelé i žáci všech spolupracujících škol. Na společný pobyt se těšíme.

Mgr. Marcela Josefíková, PaedDr. Dagmar Bistrá

Projekt Comenius byl úspěšně ukončen v roce 2015.


Erasmus plus

Projektová spolupráce se zahraničními školami pokračovala úspěšným schválením projektu Erasmus plus. Téma projektu bylo "Bullying-Skills that matter beyond borders" a účastnily se ho školy z Rumunska, Sicílie, Polska, Bulharska a naše ZŠ Na Výsluní. Trval od roku 2016-2018 a byl v tomto roce také úspěšně ukončen.

Mgr. Marcela Josefíková