2015 - Otevřená škola

Realizace: červenec 2015 –prosinec 2015

Donátor projektu: MŠMT – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání

Účel: rozvoj vzdělání cizích jazyků a čtenářské gramotnosti

Realizace: červenec 2015 – prosinec 2015

Přidělená finanční dotace: 970.229,- Kč