2015 - Jazyková příprava cizinců

Donátor projektu: Centrum pro podporu integrace cizinců

Realizace: leden 2015 –červen 2015

Účel: Získaná dotace nefinančního charakteru – hrazené lektorné pro výuku 4 hodin týdně žáků cizinců profesionální lektorkou na výuku bohemistiky Mgr.Kukučové

Získaná nefinanční dotace v hodnotě 28.000,- Kč