2015 - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám cizinců z třetích zemí

Donátor projektu: Centrum pro podporu integrace cizinců a Zlínský kraj

Realizace: leden 2015 –červen 2015

Účel: získání finančních prostředků na individuální práci učitele s žákem - cizincem

Naši školu navštěvuje 5 žáků s cizí státní příslušností. U čtyř z nich probíhá individuální jazyková příprava českého jazyka v přizpůsobeném týdenním rozvrhu. Péči zajišťují pedaogičtí pracovníci naší školy a profesionální lektorka na výuku bohemistiky.

Přidělená finanční dotace ZK: 21.350,-Kč