2014 - Osobní bezpečí

Projektové dny, které proběhly 5. – 7. května 2014, otevřely své dveře dokořán rodičům, přátelům školy a široké veřejnosti.

Projektové dny na 1. stupni

Kdo měl zájem, mohl se přijít podívat, jaké to u nás je. Učitelé a žáci si připravili na tyto dny zajímavé projektové vyučování na téma „Osobní bezpečí.“ Každý pedagog uchopil dané téma, jak nejlépe uměl a hlavně přiměřeně věku svých žáků. Prvňáčci se svou paní učitelkou hledali poučení v pohádkách, děti druhé třídy se naučily ošetřit drobná poranění a úrazy. Třeťáci si vytvořili vlastní záchranný kruh, plakáty na důležitá telefonní čísla a připomněli si, jak se mají správně zachovat v různých situacích. Žáci čtvrtého ročníku zvládali nebezpečí, která je mohou ohrozit doma nebo v nejbližším okolí domova a páťáci dokonale rozebrali jízdní kolo a bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu.

Všichni byli úžasní a usilovně tvořili, aby se výsledky svého snažení mohli pochlubit ve středu na společné prezentaci, která byla pestrá, poutavá a velmi poučná.

Mgr. Renata Hrubošová


Projektové dny na 2. stupni

Pro letošní projektové dny a zároveň představení naší školy návštěvníkům vzniklo na II. stupni celkem sedm týmů, jejichž členové pod vedením svých vyučujících po tři dny získávali potřebné informace, osvojovali si důležité dovednosti a připravovali prezentace pro závěrečnou přehlídku.

O co přesně šlo? V prvním případě (mimo jiné,  náplň činnosti jednotlivých skupin byla velmi pestrá) o upozornění na nebezpečí spojená s netolerantními náboženstvími a sektami, a to formou hudebně-taneční a obrazové show, ve druhém případě o ukázku toho, jak zlo zasahuje do života nevinným lidem, a že se nevyhýbá ani dětem.  Při třetí prezentaci jsme si uvědomili, jak je důležité umět cizí jazyky a čtvrtá skupina nás přehledně a důkladně provedla nebezpečími, která nás mohou potkat na internetu. Potom nastoupili sportovci, kteří zdárně propluli úskalími pohybových her: za dva dny žádný úraz! Proto jsme jim mohli věřit jejich ukázky první pomoci… Před závěrem si někteří dobrovolníci vyzkoušeli novou zábavnou hru na téma osobní bezpečí a nakonec se všichni přítomní seznámili s pravidly, která je třeba dodržovat v roli chodce a cyklisty za plného silničního provozu.

Mgr. Ivo Vojtík