2014 - Kde je vůle, tam je cesta

Realizace: 1.1. – 31.12. 2013

Přidělená dotace: 350.000,-Kč

Projekt byl zacílen na předcházení negativním jevům ve školní společnosti, jako jsou agrese, šikana, rasismus a kriminalita. V průběhu celého roku byli žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a budování pozitivních mezilidských vztahů. V rámci tohoto projektu jsme realizovali různé činnosti, certifikovaný dlouhodobý program primární prevence, adaptační pobyt žáků na začátku 6. ročníku a zřídili jsme pozici školní psycholožky.


Program primární prevence

Tento program provázel žáky v průběhu dvou školních let: 2012-2013 a 2013-2014 v rámci tří dvouhodinových bloků realizovaných společností Madio v každé zapojené třídě. Byl připraven jako dlouhodobý a pokračujeme v něm v kalendářním roce 2014. Program (cyklus 5 let) je zaměřený na primární prevenci rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Mezi hlavní témata programů napříč ročníky patřilo posilování pozitivního sociálního klimatu a budování pozitivních mezilidských vztahů ve školní třídě, budování zdravého žebříčku hodnot, problematika návykových látek byla tematickou součástí začleněnou citlivě ve vyšších ročnících školy.

PaedDr. Dagmar Bistrá


Adaptační kurz

Od pondělí 8. 9. 2014 do středy 10. 9. 2014 prožili naši šesťáci na adaptačním kurzu na Maršově. Ani letos nechyběl pro naše šesťáčky adaptační kurz, který si pro nás připravila společnost Madio. Tento třídenní program, jenž se odehrál na Maršově, měl napomoci k pozitivnímu nastartování nově se formujícího třídního kolektivu. Žáci si během několika dní vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit zaměřených na týmovou spolupráci, komunikaci a empatii. Děti program velmi zaujal, což se odrazilo i na jejich chuti zapojovat se s elánem a nadšením do všech činností. Z tohoto kurzu si určitě každý z nich odvezl plno nových společných zážitků, které přispějí, doufejme, k utvoření správné „party“.

Mgr. Monika Machalová