2014 - Humanitární hnutí "Stonožka - na vlastních nohou"

Naše základní škola spolupracuje již od roku 1996 s humanitárním hnutím „Stonožka – na vlastních nohou“. Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Gran Jensen. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, ale i na Slovensku, v Norsku, Polsku a Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky výrobou různých dekorací, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. Práce paní Jensen a jejich Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna. Paní Běla Gran Jensen též byla vyhlášena zahraničním Čechem roku 2012.

Stonožková Praha

Naši žáci v pátek 5. 12. 2014 navštívili předvánoční Prahu, kde se zúčastnili slavnostní mše svaté, kterou speciálně pro děti zapojené do pomoci Hnutí na vlastních nohou Stonožka připravila paní Běla Gran Jensen ve spolupráci s Kardinálem Dominikem Dukou, který mši celebroval.


Kateřinský jarmak

Dne 28. 11. 2014 se žáci naší školy zúčastnili 9. ročníku Kateřinského jarmarku, kde ve vkusně vyzdobeném stánku prodávali výrobky s vánoční tématikou. Výrobky zhotovené na výtvarných dílničkách, prodávala děvčata, kterým patří velké poděkování: Nikol Šustkové, Zorjaně Hnydové, Marii Zálešákové, Elišce Švestkové, Alžbětě Švestkové, Lence Přecechtělové, Anně Vítové, Natálii Flasarové a Kristýně Růžičkové.Utržené příspěvky podpoří humanitární hnutí "Stonožka".

Mgr. Stanislava Chernelová


Výtvarné dílničky pro Stonožku

14. listopadu 2014 jsme se sešli v učebně výtvarné výchovy, abychom vytvořili zajímavou bižuterii a nakreslili obrázky s vánoční tématikou, protože se blíží Kateřinský jarmark a na něm budeme tyto práce prodávat široké veřejnosti. Naše dílničky už mají dlouholetou tradici a děti se na ně vždy těší. Tentokrát můžeme poděkovat těmto žákům: z 6. A Veronice Šobáňové a Adamu Rychlíkovi, ze 7. A Natálii Flasarové, Barboře Nerušilové, Kristýně Růžičkové, Alžbětě Světinské, Alžbětě Švestkové, Elešce Švestkové, Martinu Mikulcovi, Lence Přecechtělové, Aničce Vítové, Věře Kandrnálové, Miši Mikuláštíkové a Nele Chlopčíkové, z 8. B Míši Jurákové, Monice Šobáňové, Žanetě Keglerové, Nikole Slovákové, Alžbětě Lukešové, Dominice Daňkové a Sáře Vajdíkové. Věříme, že v naší tradici „Dílniček pro Stonožku“ budeme pokračovat i v příštím roce a nejdeme nové techniky, které nás budou bavit a zaujmou i ostatní.

Mgr. Stanislava Chernelová


Pomoc syrským uprchlíkům

Hnutí na vlastních nohou Stonožka a paní Běla Gran Jensen se na nás obrátila s prosbou o pomoc pro děti ze Sýrie, které žijí v uprchlickém táboře v jordánském Zaatarí. Lidé se zde i bez zimy potýkají s drsnými životními podmínkami. Potřebovali čisté a funkční dětské zimní oblečení. Začátkem ledna jsme uspořádali sbírku oblečení, které Armáda ČR odvezla na místo určení. Jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu zapojili a děkujeme všem, kteří přispěli. Za naši pomoc jsme dostali poděkování od místopředsedy vlády a ministra vnitra Ing. Martina Peciny, MBA.


Stonožková Praha

I letos nám byla nabídnuta paní Belou Gran Jensen, zakladatelkou Hnutí na vlastních nohou – Stonožka, účast na slavnostní mši v chrámu sv. Víta v Praze, kterou celebroval mons. Dominik kardinál Duka. Tato mše byla určena pro všechny spolupracovníky Stonožky. Tedy základní školy z celé České republiky, které se podílely na materiálních a  finančních sbírkách pro děti ve válkou ohrožených zemí. V menším počtu se opět zúčastnili naši žáci. Ti si v dostatečné míře užili v tento zimní den  historického centra i předvánoční atmosféry Prahy. Při výběru účastníků dostali přednost žáci, kteří nejvíce pracovali v uplynulém období  pro hnutí, např. pracovali na výtvarných dílnách, pomáhali při prodejních stáncích a organizaci stonožkových akcí.  Program netradičního školního dne  naplnila prohlídka Pražského hradu, mše svatá v chrámu sv. Víta, prohlídka historického centra Prahy a návštěva vánočních  trhů  na Staroměstském a Václavském náměstí. Všichni jsme se vraceli nejen plní zážitků z výletu do Prahy, ale i s vánočním naladěním v duši.

PaedDr. Dagmar Bistrá


Kateřinský jarmark

Dne 29. 11. 2013 se žáci naší školy zúčastnili  8. ročníku Kateřinského jarmarku, kde ve vkusně vyzdobeném stánku prodávali výrobky s vánoční tématikou. Tyto výrobky zhotovili pod vedením pedagogů paní Mgr. Chernelové, paní Bahulíkové, paní Svobodové, Bc. Vanďurkové a Bc. Janů. Bylo vybráno téměř 5000 Kč, které podpoří humanitární hnutí "Stonožka".

Bc. Dana Janů