2014 - Edison

Do projektu Edison je naše škola zapojena od roku 2013. Jde o multikulturní projekt, který umožňuje dětem a mládeži v České republice poznávat lidi z různých koutů světa a z různých kultur. Snaží se o vytvoření tolerance a příznivého společného soužití české společnosti s různými kulturními národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Žáci tak získávají rozličné pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí. Průběh projektu probíhá tak, že do školy přijede skupina vysokoškolských studentů z různých zemí a stráví zde jeden týden. Během tohoto týdne českým žákům prezentují své země, vedou s nimi diskuse, hrají hry,… Díky těmto aktivitám dochází jak k oživení výuky, tak i k zvýšení motivace ve výuce anglického jazyka, ale i dalších předmětů. Toto vše vede ke snižování a odbourávání po generace zažitých stereotypů a předsudků. V letošním roce přijelo osm studentů, kteří k nám dojeli z Brazílie, Číny, Indie, Kanady, Malajsie, Singapuru a Taiwanu. Po celý týden povídali a na rozličných aktivitách předváděli našim žákům, odkud pochází a jaký je v jejich zemi život, kultura, tradice a zvyky.