2013 - S praxí do zaměstnání

Realizace: únor  2013 -  červenec  2013

Donátor projektu: MPSV

Přidělená dotace: 104.520,-Kč

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci aktivní politiky trhu práce. Projek je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Název profese: asistentka pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.