2013 - Partnerství škol Comenius

Realizace: srpen  2013 - červenec 2015

Donátor projektu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Přidělená dotace: 520. 000,-Kč  (20.000 Eur )

V únorové výzvě roku 2013 podala naše škola ZŠ Na Výsluní žádost o projekt Comenius u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze. Cílem projektu je navázat mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami, rozvíjet cizojazyčnou komunikaci mezi žáky i učiteli, poznávat podmínky pro vzdělávání na různých místech Evropy, prohlubovat znalosti žáků v oblasti přírody, ekologie a kultury jiných zemí a  v neposlední řadě rozvíjet přátelství mezi dětmi.  O stejný projekt se u svých národních agentur ucházelo dalších osm zahraničních škol. Podání žádosti předcházela přípravná schůzka se zástupci těchto škol v rumunském městě Sibiu v říjnu 2012. V červnu 2013 byla naší škole žádost spolu s  finančním grantem zároveň se školami z Německa, Španělska, Finska, Litvy a Polska schválena. Program projektu nese název „Water Wise“ a zabývá se nepostradatelností vody ve všech životních oblastech a důležitostí její ochrany. Během dvou let jsou naplánovány desítky úkolů týkající se všech vyučovacích předmětů. K tomu každá škola zorganizuje pro zástupce ostatních škol jeden výměnný pobyt.


Návštěva Španělska

V době podzimních prázdnin od 28.10 - 1. 11. 2013 se uskutečnila první schůzka projektu Comenius ve Španělsku. Účastnili se jí zástupci všech zapojených škol, kteří se společně sešli poprvé. Na schůzce byly podrobně naplánovány úkoly a pobyty během celých dvou let a rozděleny úkoly škol, které v projektu schváleny nebyly. Každý zástupce představil svoji školu prostřednictvím prezentace a tištěných materiálů. Tyto prezentace jsou přístupné na webové stránce TwinSpace a žáci se s nimi ve vyučování v každé škole seznamují. Cesta se uskutečnila z největší části letecky a obsahovala návštěvu hlavního města Madridu a partnerské školy Narciso Alonso Cortes ve městě Valladolid, které je součástí regionu Kastilie a Leon. Jedná se o školu bilinguální, kde se žáci kromě španělštiny učí vybrané předměty v anglickém jazyce. K významným místům v této oblasti patří také starobylé město Segovia s římským akvaduktem, katedrálou a historickým hradem Alcazár, v minulosti oblíbeným sídlem španělských králů. Další navštívenou zajímavostí je přírodní rezervace Duraton River Canyon. Druhá projektová návštěva se uskuteční v naší zemi v únoru a bude to lyžařský výcvikový kurz v Beskydech, kterého se budou účastnit učitelé i žáci všech spolupracujících škol. Na společný pobyt se těšíme.

Mgr. Marcela Josefíková, PaedDr. Dagmar Bistrá