2013 - Olympiáda v Německém jazyce

Realizace: únor 2013

Donátor projektu: ZK

Přidělená dotace: 4.923,-Kč

Ve středu dne 6.2.2013 organizovala naše škola z pověření Krajského úřadu Zlín okresního kolo konverzační soutěže v Německém jazyce pro školní rok 2012-2013. Hlavní zodpovědnou osobou pro organizaci, průběh, hodnocení, finanční i materiální  zajištění byla stanovena již druhým rokem paní učitelka Mgr. Marcela Josefíková. Náročnou akci zvládla také za odborné pomoci vyučujících jazyků zúčastněných škol. Celkem soutěžilo 17 žáků z 9 škol ve dvou kategoriích. Velkou radost nám udělala žákyně Michaela Brašeňová z IX.A, která se umístila na 2.místě. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v dalším postupovém kole.

PaedDr. Dagmar Bistrá