2013 - Metodická podpora kvality vzdělávání

Realizace: březen 2013 -  březen 2015

Donátor: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Získaná dotace nefinančního charakteru pro tzv. spolupracující školu: finanční úhrada kurzů a metodických seminářů pro učitele anglického jazyka 4.900,- Kč