2013 - Kvalitní základní vzdělání – klíč k úspěšnému životu

Realizace: listopad  2010 -  červenec  2013

Donátor projektu: MŠMT – Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Šablony

Přidělená dotace: 1.412.798,-Kč

Bylo podpořeno materiální vybavení školy (PC stanice, nábytek) a metodické materiály do výuky.