2013 - Humanitární hnutí "Stonožka - na vlastních nohou"

Naše základní škola spolupracuje již od roku 1996 s humanitárním hnutím „Stonožka – na vlastních nohou“. Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Gran Jensen. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, ale i na Slovensku, v Norsku, Polsku a Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky výrobou různých dekorací, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. Práce paní Jensen a jejich Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna. Paní Běla Gran Jensen též byla vyhlášena zahraničním Čechem roku 2012.


Žáci v Praze se Stonožkou

Základní škola Na Výsluní byla oceněna za práci žáků, paní učitelky S. Chernelové a vychovatelek p. D. Svobodové a p. J. Bartošové pro humanitární Hnutí Na vlastních nohou  - Stonožka pozváním do Prahy. Humanitární projekt s výzvou o pomoc vyslyšela na naší škole v jeho začátcích tehdejší výtvarnice školy paní učitelka Anna Zpěváková, je tomu více než 20 let. Od té doby zasíláme pravidelně výtvarné práce žáků k prodeji jako i finanční výtěžek z akcí školy prostřednictvím Stonožky dětem ve válkou postižených zemích, krásná ústřední myšlenka projektu  zní „děti dětem“.  Zakladatelka Hnutí je paní Běla Gran Jensen, Norka českého původu. Její význam a zásluhy jistě dokresluje mimořádný úspěch v soutěži o nejvýznamnějšího zahraničního Čecha  roku 2012, kde získala prvenství mezi velmi významnými osobnostmi, jako byli nominovaní  např. Bohdan Pomahač, plastický chirurg, USA, Madeleine Albrightová, politička, USA, Miloš Forman, režisér, USA,  Jaromír Jágr, hokejista, USA, Milan Kundera, spisovatel, Francie, Martina Navrátilová, tenistka, USA aj. Je nám proto ctí s touto významnou osobností spolupracovat. A paní Jensen nám svoji přízeň pravidelně projevuje. Žáci v doprovodu pedagogů právě na její pozvání odjeli do Prahy na exkurzi, jejíž součástí byla slavnostní mše svatá, která se konala  v katedrále sv.Víta 7.prosince 2012 a přenášela ji v přímém přenosu Česká televize. Byl to opravdu zážitek. Jeho Eminence J.E. Dominik kardinál Duka OP byl hlavním celebrantem. Mše se uskutečnila v katedrála sv.Víta, která je srdcem našeho národa, takže i pro nevěřící to byl nezapomenutelný okamžik. Slavnostní famfáry zazněly díky hradní stráži, přítomni byli příslušníci Armády ČR, písně dětského sboru se několikrát rozezněly chrámem, slovem provázela herečka Tereza Brodská, paní Běla vzpomínala na začátky spolupráce se školami. Dva naši žáci ministrovali, několik dalších s nimi přijímali boží tělo z rukou otce Duky. Nutno poznamenat, že jsme získali významnou část finančních prostředků pro pokrytí nákladů spojených s dopravou od zřizovatele Města Uh. Brod a poděkování za podporu patří především starostovi panu P. Kunčarovi a místostarostovi p. Ing. P. Vránovi. Děti si užily v Praze připravený nejen kulturní zážitek, navštívily historická zákoutí (prohlídka Pražského hradu - Starý královský palác, Vladislavský sál, Zlatá ulička, expozice Příběh Pražského hradu), ale okouzlila je i předvánočně laděná atmosféra hlavního města, vždyť jsme procházeli jeho srdcem Nerudovou ulicí k Valdštejnskému paláci, dále na Malostranské náměstí, ulicí Mosteckou na Karlův most, Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí (Radnice, Orloj, pomník J.Husa), Celetnou ulicí k Prašné bráně  přes Václavské náměstí k Národnímu muzeu. Děkujeme všem občanům a hlavně rodičům za podporu naší práce i příspěvky za výrobky, které jsme již odevzdali humanitárnímu Hnutí Na vlastních nohou  - Stonožka.       

Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá