2013 - Asistent pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Realizace: březen  2013 -  prosinec  2013

Donátor projektu: MPSV

Přidělená dotace: 310.000,-Kč

 

Základní škola Na Výsluní je školou se zastoupením menšinových složek české populace.  Jsme dále škola, která přijímá děti z Azylového domu v Uherském Brodě, odkud k nám docházejí na omezený čas žáci s ekonomickými či sociálními problémy v rodině. Všechny tyto problémy současné doby pomáhají v naší škole řešit asistentky pro žáky se sociálním znevýhodněním.

Asistentky se na naší škole napomáhají v řešení těchto problémů:

  • prevence sociálně patologických jevů
  • upevnění znalostí žáků z nepodnětného prostředí v možné míře
  • zlepšení výsledků vzdělávání
  • řešení následků negativních jevů a přestupků proti dobrým mravům a zásadám školního řádu
  • zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči soc. znevýhodněných žáků
  • pomoc rodičům žáků cílové skupiny
  • ochrana běžných a spořádaných žáků před nepříznivým vlivem žáků s nebezpečným chováním
  • zapojení soc. znevýhodněných žáků do mimoškolní činnosti