Žáci a učitelé ve Velké Británii

Žáci a učitelé ve Velké Británii

V měsíci říjnu 2015 absolvovali žáci a učitelé naší školy osmidenní zahraniční jazykově-vzdělávací zájezd do Velké Británie v počtu padesátičlenného týmu.

První den jsme vyrazili objednaným luxusním autobusem v dopoledních hodinách z České republiky, směr Německo, Belgie, Francie – Calais, kde nás čekalo nemilé překvapení v podobě dvouhodinového zdržení před nástupem na trajekt. Zdržení způsobili uprchlíci, jejichž pohyb mimo vymezené prostory řešila místní policie. Tato zkušenost doplnila naši představu ze současného dění v Evropě. Cesta trajektem se také většině žáků líbila, i když někteří zažívali drobnou nevolnost. Kolem osmé hodiny ráno nás přivítala vysněná Anglie. První den jsme nachodili spoustu kilometrů, abychom prošli alespoň většinu plánované trasy Londýnem, nejdéle jsme se zdrželi v londýnských parcích, v Covent Garden a v Britském národním muzeu. Expozice o vývoji planety, o vývoji člověka nebo třeba fikce zemětřesení byly zajímavé. Večerní setkání s rodinami jsme očekávali netrpělivě vzhledem k únavě z předchozích dvou dní. Následující den jsme ujížděli k Devonu, navštívili prehistorického místo Stonehenge (jeden z nejúžasnějších okamžiků) a městečko Salisbury a jeho významnou katedrálu. Hlavně do výchovy k občanství jsme zde získali důležitou informaci o umístění osm set let staré listiny Magna charta libertatum, nebo také Velká listina práv a svobod, právní anglický dokument původně vydaný roku 1215. Omezoval některé panovníkovy pravomoci, vyžadoval, aby respektoval zákonné procedury a aby akceptoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Naše nové útočiště jsme našli v rodinách města Barnstaple – dozvěděli jsme se o jeho historii rozvoje a obchodu. Provázel nás mimořádně zajímavý průvodce ve viktoriánském kostýmu, kterého nikdo nepřehlédl ani nepřeslechl. Toto město nám poskytovalo také vzdělávací část našeho zájezdu, žáci docházeli tři dny vždy na celé dopoledne do výuky, která žáky skutečně bavila. Výlet do národního parku Exmoor, procházka a projížďka nejstarší lanovou dráhou poháněnou vodou byla dalším v řadě nezapomenutelných zážitků. Poslední den jsme opět věnovali Londýnu, celodenní pěší trasa městem nás zavedla na prohlídku významných památek Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, projeli jsme se po Temži, viděli na vlastní oči britské korunovační klenoty. Měli jsme štěstí na zábavné řidiče a velmi příjemnou a obětavou průvodkyni. Návrat do České republiky ve večerních hodinách ukončil tuto mimořádnou akci, na kterou budeme dlouho v dobrém vzpomínat.

PaedDr. Dagmar Bistrá

Datum vložení: 26. 10. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2024 8:47
Autor: Správce Webu