PROVOZNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

UHERSKÝ BROD


PROVOZOVATEL

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČO: 70 93 23 10


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád objektu dětského dopravního hřiště upravuje povinnosti všech uživatelů a návštěvníků objektu. Dětské dopravní hřiště slouží přednostně pro výuku dopravní výchovy základních škol, školních družin, školních klubů, dále pro výuku mateřských škol, pro aktivity DDM, Města Uherský Brod, BESIP a volný výcvik široké veřejnosti.


VYBAVENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

 • svislé a vodorovné dopravní značení
 • světelná signalizace, křižovatky a železničního přejezdu
 • odborná učebna pro dopravní výchovu, dílna, sklad materiálu
 • jednostopá a dvoustopá bezmotorová vozidla


VSTUP DO OBJEKTU

Návštěvníci do objektu vstupují brankou přilehlou k provozní budově DDH. Vstup návštěvníků a účastníků organizovaných akcí musí být ohlášen a zaevidován správcem dopravního hřiště.


POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ OBJEKTU

 • dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, jako i k požární ochraně
 • respektovat zásady slušného chování
 • zodpovídat za vlastní vnesené věci, správce objektu neručí za ztrátu osobních věcí
 • nahlásitpřípadné úrazy, nehody, škody na majetku DDH či požár neprodleně správci objektu
 • dbát pokynů pedagogického pracovníka,instruktora nebo správce objektuv průběhu výuky, výcviku i ostatních aktivit a respektovat místní nařízení
 • za bezpečnost dětí a žáků, které v objektu absolvují organizovanýsystematickývýcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází
 • za děti, které navštíví dopravní hřiště v době provozu pro veřejnost, je odpovědný jejich doprovod
 • dětem předškolního věku a dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělých

V celém objektu DDH je zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholu a užívání návykových látek (budova i venkovní prostory)


PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Období školního vyučování (jarní a podzimní sezóna)

Pondělí      13:00 – 17:00 hodin

Úterý         13:00 – 15:30 hodin

Středa        13:00 – 15:30 hodin

Čtvrtek      13:00 – 17:00 hodin

Sobota         9:00 – 17:00 hodin

Období hlavních prázdnin

Pondělí      9:00 – 15:00 hodin

Úterý       12:00 – 18:00 hodin

Středa        9:00 – 15:00 hodin

Čtvrtek    12:00 – 18:00 hodin

Pátek         9:00 – 15:00 hodinDŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení požáru     150  

Policie ČR            158 

Městská policie    156 

Lékařská služba          155


      KONTAKT

  e-mail: dopravni.hriste@zsvysluni.cz                    telefon: +420 732 555 756

     www.zsvysluni.cz
Kontakt na správce DDH:

dopravni.hriste@zsvysluni.cz nebo tomas.smetana@zsvysluni.cz.cz 

tel:  732 555 756I. Vstup do objektu
Do objektu je možno vstupovat vstupní branou z ulice Na Výsluní, popř. od učebny.


II. Provozní doba činnosti DDH

- žáci ZŠ, spec. škol apod. (dle schváleného harmonogramu návštěv schváleného ÚAMK a provozovatelem DDH),  vždy od 8,00 hodin do 12,30 hodin,
- školní družiny, školní kluby, dopravní kroužky ZŠ, DDM odpoledne od 13,00 do 15,00 hodin.
- mateřské školy, děti s rodiči a další volný výcvik ve volných termínech, po vzájemné dohodě se správcem DDH


III. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu

- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
- nekouřit v celém objektu,
- při zjištění požáru ho neprodleně ohlásit na linku 150 a dbát pokynů požárních hlídek, zaměstnanců a velitele zásahu,
- v průběhu dopravní výuky  a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora dopravní výchovy, pedagogického pracovníka, příp. správce objektu DDH a respektovat místní nařízení .

POZOR! Za bezpečnost dětí, které v objektu DDH absolvují systematický výcvik dopravní výchovy zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází.
Za děti, které navštíví DDH za účelem samostatného nepravidelného výcviku jsou zodpovědní rodiče.Kontakt na správce DDH


dopravni.hriste@zsvysluni.cz nebo jan.hyzdal@razdva.cz 

tel: 777 613 619, 732 555 756

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz