Výměnný pobyt v Německu ve městě Kassel

vytvořeno: 28.11.2014, před 9 roky v rubrice Aktuality Ve dnech od 17.-21.11.2014 jsme se účastnili výměnného pobytu v Německu. Pobyt se uskutečnil v rámci projektu Comenius, do kterého jsou zahrnuty školy různých typů a různého věku žáků.

Na tomto výměnném pobytu jsme měli možnost díky pohostinnosti učitelů i rodičů žáků nahlédnout do reálného života prvostupňové školy a rodin dětí ve městě Kassel, které se nachází  ve spolkové zemi Hessensko. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu alternativní, výuka se od té naší značně liší. První odlišností je absence zvonění. Školou se rozléhá pouze zvuk gongu, který děti svolává  ke snídani a k obědu. Snídaně je určená pro celou školu a trvá hodinu (od 9:30 do 10:30). Další zajímavostí  je, že děti jsou od malička vedené k tomu, aby nesly zodpovědnost samy za sebe a za své jednání. V praxi to znamená, že si například můžou jít hrát samy bez dozoru na školní dvůr. O to překvapivější je fakt, že se jim (dle tvrzení učitelů) ještě nikdy nestal žádný úraz. Co se týče výuky samotné, žáci nemají pevně dané rozvrhy hodin. Každý týden se se svými učiteli domluví, na čem by chtěli pracovat a tuto domluvu musí následně dodržet. Posláním školy je vytvoření prostoru, ve kterém každé dítě může realizovat svůj osobní plán vzdělávání, a to podle svého vlastního tempa. Děti tak mají možnost rozvíjet své vlastní zájmy a potřeby. Naše poděkování patří všem, kteří se do organizace výměnného pobytu zapojili.

Mgr. Miluše Hauerlandová, Mgr. Marcela Josefíková

Tady jsou postřehy našich žáků:

„Ráno o půl páté jsme se sešli na autobusovém nádraží a čekali, až přijede minibus. Když přijel, cestovali jsme do Drážďan, kde jsme si udělali přestávku a dostali rozchod.

Z Drážďan jsme pokračovali rovnou do Kasslu na nádraží. Tam si pro nás přijely rodiny, u kterých jsme měli bydlet. Rodiče ze všech našich rodin dobře ovládali angličtinu, takže jsme se domluvili. Celý týden jsme ve škole pracovali na projektu ve čtyřech skupinách. Jeden den jsme ze školy odcházeli dříve, abychom mohli být se svými hostitelskými rodinami.

V pátek ráno jsme odjížděli od školy. Potom jsme se znovu zastavili v Drážďanech a domů jsme přijeli asi v 8 hodin večer. Všem se výměnný pobyt velmi líbil a všichni si procvičili angličtinu i němčinu.“

Sára Vajdíková, 8.třída


„Výměnný pobyt se mi moc líbil. Naučila jsem se hodně v jazycích, ale i viděla, jak to vypadá na jiné škole, poznala nové město. Jsem ráda, že škola pořádá takový projekt, a že jsem se jej mohla zúčastnit.“

Žaneta Keglerová, 8.třída


„Dne 17.11. se šest našich žáků 8. a 9.tříd vydalo na výměnný pobyt do německého města Kassel. Byli to žáci Sára Vajdíková, Žaneta Keglerová, Dominika Daňková, Andrea Sedláčková, Štěpán Pijáček a Jan Matulík.

Bydleli u hostitelských rodin a každý den navštěvovali malou školu v Kasslu. Ve škole celý týden tvořili své projekty a každé odpoledne měli školou zadaný program.

Všem účastníkům se pobyt moc líbil a rádi by se do Kasslu vrátili.“

Andrea Sedláčková, 9.třída


„Těmito několika řádky bych chtěl popsat naši cestu do německého města Kassel. Cesta byla dlouhá asi 10 hodin velmi pohodlným mikrobusem. Po ubytování jsme se seznámili s rodinami. Byly velmi příjemné. Škola byla krásná. Loučili jsme se s těžkým srdcem.“

Štěpán Pijáček, 9.třída


„Od 17.-21.11. jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Německu. Z naší školy se pobytu zúčastnilo 6 dětí, které byly ubytovány v rodinách. Téma a název projektu je Voda. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin, z nichž každá pracovala na svém projektu, který na konci pobytu prezentovala. V každé skupině byli zařazeni žáci ze všech šesti zemí. Pobyt se nám vydařil.“

Jan Matulík, 9.třída


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz