Výchovný poradce

Mgr.Vítězslav Janča, okruh pověření:

 • komunikuje a spolupracuje v zastopení  školy s Pedagogicko psychologickou poradnou, je prostředníkem mezi učiteli a PPP
 • péčuje o integrované žáky, zodpovídá za vypracování individuálních plánů
 • stará se o zohledňované žáky, upozorňuje ostatní vyučující na individuální potřeby žáků zohledňovaných, příp. mimořádně nadaných
 • řeší individuílní výchovné potíže žáků spolu s třídními učiteli, rodiči, vedením školy
 • je vedoucím výchovné komise
 • spolupracuje s OSPOD

PaedDr. Dagmar Bistrá, okruh pověření:

 • přípravuje žáky na zodpovědnou volbu povolání
 • zajišťuje individuální i skupinové poradenství při výběru střední školy
 • podporuje žáky při zjišťování individuálních možností a předpokladů při výběru SŠ
 • vydává přihlášky na SŠ, eviduje zápisové lístky
 • komunikuje se středními školami, zajišťuje předávání propagačních materiálů SŠ
 • podílí se na náboru, organizuje exkurze, schůzky s představiteli SŠ

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz