Volba zástupců rodičů do školské rady

vytvořeno: 23.3.2021, před 2 roky v rubrice PŘEDNOSTI ŠKOLY V roce 2021 začíná nové volební období školské rady.

Vážení rodiče,

V souladu s §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pořádáme volby nových členů na další 3 leté funkční období. Je proto třeba zvolit 2 zástupce z řad zákonných zástupců našich žáků. Prosíme Vás tímto o spolupráci při volbě, kterou je třeba v době nepříznivých epidemiologických podmínek vést distanční cestou.

Na třídních schůzkách dne 16.3.2021 byli zvoleni kandidáti na funkci člena ŠR, za jejich ochotu tímto děkuji.

Vyberte, prosím, pomocí hlasování 2 z nich, kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů od rodičů budou jmenováni do školské rady.

Proč hlasovat:

Členové školské rady  se vyjadřují k návrhům školních vzdělávacích programů, schvalují výroční zprávu o činnosti školy a školní řád, navrhují jejich změny, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podměty ředitelce školy apod.

PeadDr. Dagmar Bistrá

Jak hlasovat:

  1. V žákovské knížce (Bakaláři) v Komens.
  2. Po otevření hlasovacího formuláře (link), popř. pomocí přiloženého QR kódu, přesunout šipkami pořadí kandidátů dle vlastní volby.
  3. Po odeslání se objeví potvrzovací zpráva ve stejném okně.

Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz