Úvodní setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

vytvořeno: 3.6.2020, před 4 roky v rubrice Aktuální dění

Vážení rodiče budoucího prvňáčka,

dovolujeme si Vás pozvat na úvodní schůzku rodičů budoucích žáků prvních tříd naší školy, které se uskuteční v úterý 16.června 2020 v 15:00 hodin ve sborovně školy.

Program schůzky:

  1. Úvodní slovo ředitelky škol a představení stěžejních zaměstnanců pro budoucí komunikaci, organizační pokyny (D.Bistrá, řed.)
  2. Instrukce vedoucí školní jídelny ke školnímu stravování (D.Horáčková, ved. ŠJ)
  3. Informace vedoucí vychovatelky o náplni činnosti a provozu ŠD (R.Schusterová. ved. ŠD)
  4. Zapojení dětí do programových a projektových aktivit školy (D.Bistrá, řed.)
  5. Vstupní informace k obsahu vzdělávání a organizaci výuky v 1.třídě (Š.Votavová, zástupkyně řed.)
  6. Prostor pro diskusi a dotazy

V souvislosti s nařízenými hygienickými opatřeními prosíme o dodržení následujících pokynů:

  • schůzky se zúčastní za každé dítě jeden zákonný zástupce
  • i když jsou u nás děti vítány, výjimečně neberte děti s sebou
  • do budovy školy vstupujte s rouškou
  • po vstupu do budovy použijte dezinfekci


Na setkání se těší

PaedDr.Dagmar Bistrá, ředitelka a kolektiv pracovníků školy


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz