Aktuality

S účinností od 17. 1. 2022 je stanovena povinnost testovat ve škole děti a žáky vždy 1x týdně, a to v pondělí. Pokud se dítě či žák nezúčastní testování z důvodu nepřítomnosti, testuje se první další den, kdy do školy nastoupí.

***

Platí povinnost zákonných zástupců dětí a žáků informovat školu o pozitivním výsledku testování po zjištění výsledku, a to jak z kontaktu ve škole, tak i doma.

Povinnost je s účinností od 3. 1. 2022 stanovena v mimořádném opatření Mimořádné opatření ke screeningové testování ve školách - č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN v článku VIII bod 1:

Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole,​ je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz