Aktuality

S účinností od 17. 1. 2022 je stanovena povinnost testovat ve škole děti a žáky vždy 1x týdně, a to v pondělí. Pokud se dítě či žák nezúčastní testování z důvodu nepřítomnosti, testuje se první další den, kdy do školy nastoupí.

***

Platí povinnost zákonných zástupců dětí a žáků informovat školu o pozitivním výsledku testování po zjištění výsledku, a to jak z kontaktu ve škole, tak i doma.

Povinnost je s účinností od 3. 1. 2022 stanovena v mimořádném opatření Mimořádné opatření ke screeningové testování ve školách - č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN v článku VIII bod 1:

Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole,​ je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.


Soutěž sprejerů
Kabelkový veletrh
Velikonoční dílničky
Matematické soutěže
Sběr starého papíru
Lízátkový turnaj

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz