Testování žáků 9. tříd

vytvořeno: 21.10.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Testování proběhne on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na školních počítačích v době výuky, pokud bude prezenční výuka, nebo na vlastních počítačích z domu ve stanovený den v případě trvající distanční výuky.

Přihlášení do testování

Získejte srovnání se žáky ze stovek škol z ČR

Jako každý rok nabízíme našim žákům možnost zapojit se do „Celorepublikového srovnávacího testování žáků 9. tříd SCIO“ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP žáci a jejich rodiče zjistí, jestli vědomostní úroveň potřebná k přijímacím zkouškám odpovídá jejich studijnímu ambicím.

Testování proběhne on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na školních počítačích v době výuky, pokud bude prezenční výuka, nebo na vlastních počítačích z domu ve stanovený den v případě trvající distanční výuky. Žáci získají podrobnou zprávu s vyhodnocením výsledků včetně náhledu svého vyřešeného testu.


Zaplacení částky 130,- Kč souhlasíte se zapojením Vašeho syna/dcery do testování.

Termín úhrady: nejpozději 6.11.2020 na účet školy 86-4099910247/0100 s příslušným VS.

Termín testování: středa dne 11.11.2020, pokyny k testování včetně přístupových kódů budou žákům sděleny předem prostřednictvím Bakaláře.

                                                                                PaedDr.Dagmar Bistrá


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz