Oznámení_aktuálně sobota 29.8.2020

vytvořeno: 29.8.2020, před 4 roky v rubrice Aktuální dění

Žáci 1.stupně

1. Plánované slavnostní zahájení šk. roku se v souvislosti s karanténou pedag. sboru NEKONÁ.

2. Pro žáky prvního stupně je od 1.9.2020 připraven program v náhradních prostorách.

   

I.A, I.B, I.C, II.A -  programově povedou ve vzdálené spolupráci s kmenovými třídními učiteli pracovníci DDM  Uh.Brod, zázemí poskytne DDM (2.patro).

Organizace:

 • Setkání a převzetí žáků před hlavním vchodem Muzea v čase 7:45 – 8:00 hod.
 • Doba pro práci mezi 8.00 – 12.00 hodin.
 • Ukončení činností a předání žáků od 12:00 před hlavním vchodem Muzea.
 • Pověřený externí pracovník bude upřesněn.
 • Žáci budou mít přezůvky, pohodlné oblečení, školní pouzdro a blok s papíry, pitný režim a svačinu.


III.A, III.B, IV.A, V.A - programově povedou ve spolupráci s kmenovými třídními učiteli pracovníci Nízkoprahového zařízení Šrumec Uh.Brod (podkrovní prostory Panského domu), zázemí tamtéž. 

Organizace:

 • Setkání a převzetí žáků na Mariánském nám. pod schody vedoucími k Domu kultury u hlavního vchodu do NZ v čase 7:45 – 8:00 hod.
 • Doba pro práci mezi 8.00 – 12.00 hodin.
 • Ukončení činností a předání žáků od 12:00 na místě ranního setkání.
 • Pověřený externí pracovník bude upřesněn.
 • Žáci budou mít přezůvky, pohodlné oblečení, školní pouzdro a blok s papíry, pitný režim a svačinu.


3. Doplňující informace

 • Třídní učitelé a náhradní pedagog –pověřený externí pracovník (bude upřesněn):

I.A – Mgr.Marie Lysáková (marie.lysakova@zsvysluni.cz)  zast. pracovnice DDM

I.B – Mgr.Irena Michalčíková (irena.michalcikova@zsvysluni.cz) zast. pracovnice DDM

       I.C – Mgr.Taťána Nášelová (tatana.naselova@zsvysluni.cz) zast. pracovnice DDM

       II.A – Mgr.Renata Hrubošová(renata.hrubosova@zsvysluni.cz) zast. p.u. školy Mgr.V.Janča

       III.A – Mgr.Hana Hráčková (hana.hrackova@zsvysluni.cz) zast. pracovnice NZ Šrumec

       III.B – Mgr.Jaromír Brázdil (jaromír.brazdil@zsvysluni.cz) zast. pracovnice NZ Šrumec

       IV.A – Barbora Bruštíková (barbora.brustikova@zsvysluni.cz) zast. pracovnice NZ Šrumec

       V.A – Mgr.Jana Moravcová (jana.moravcova@zsvysluni.cz) zast. pracovnice NZ Šrumec


 • Rodiče zajistí doprovod dětí alespoň první den (u prvňáčků předpokládá se denně) a následně i odvádění z náhradního zařízení. Pokud se rozhodnou pro samostatný příchod žáků na místo a z místa činnosti, oznámí toto prostřednictvím e-mailu třídnímu učiteli.
 • Žáci budou zařazeni vždy do skupiny své třídy, třídy se nebudou slučovat ani dělit. Není omezen počet zúčastněných žáků třídy.
 • Není nutné již přinášet při nástupu do školy tzv. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 • Pro případ, že dítě po nástupu do školy bude absentovat, je nutné oznámit vždy třídnímu učiteli nejlépe okamžitě.
 • Při návratu do výuky po absenci doloží omluvenkou s prohlášením (formulář uveřejníme na webu školy).
 • Dítě s příznaky infekčního onemocnění není možné přijmout do kolektivu (stav zvýšené teploty či horečky, bolesti hlavy, zvracení, průjmových stavů či bolestí kloubů).
 • Další možností pro rodiče, kteří nepřihlásí své dítě k osobní docházce pod dohledem externích pracovníků, je zajistit podmínky pro distanční vzdělávání z domova, které bude vzdáleně on-line realizovat třídní učitel.
 • Pokud se dítě nebude účastnit prezenční ani distanční výuky, omluví zákonný zástupce důvody nepřítomnosti dítěte třídnímu učiteli se zdůvodněním (může jít o rodinné, zdravotní či jiné důvody), půjde o omluvenou absenci se zameškanou školní docházkou.
 • Obědy v prvních dnech nebudeme schopni žákům zajistit, omlouváme se, ale řešíme možnosti.
 • V průběhu víkendu 29.-30.8.2020 budou rodiče všech žáků 1.stupně kontaktováni třídními učiteli, v případě žáků 1.tříd zástupkyní školy, aby se rozhodli, kterou možnost z výše uvedených zvolí.
 • První týden školního roku budou zařazeny aktivity obvyklé, tedy seznámení s organizací a režimem školy, adaptací na školní prostředí, kolektivní činnosti, didaktické hry s využitím možností obou zařízení, zjišťování stavu vědomostí žáků no-stres formou.
 • Pro odpolední využití volného času připravujeme  on-line ŠD jako v minulém pololetí.

Žáci 2.stupně

1. Plánované slavnostní zahájení šk. roku se v souvislosti s karanténou pedag. sboru NEKONÁ.

2. Pro starší žáky není stanovena náhradní prezenční docházka a je určeno distanční vzdělávání.

3. Obědy žákům škola po dobu distanční výuky není schopna nezajistit, omlouváme se.

4. Rodičům žáků 6.ročníku budou předány základní informace v průběhu víkendu 29.-30.8.2020 paní zástupkyní jako i o zařazení do tříd a přidělení k třídním učitelům.

5. Druhostupňoví žáci budou v průběhu prvního školního dne 1.9.2020 kontaktováni svými třídními učiteli a informováni o rozvrhu a formě distančního vyučování. Upozorňuji, že jde o závaznou práci v tomto školním roce. Pokud nemá žák k dispozici žádnou formu spojení se svým učitelem (PC, telefon), žádáme zákonného zástupce, aby kontaktoval první školní den třídního učitele a vyjednal další postup.

6. Třídní učitelé:

Prosím, sledujte denně aktuální informace. Věřte, že nás tato situace trápí podobně jako všechny rodiče a řešíme situaci, jak nejlépe dovedeme.

                                                                   PeadDr. Dagmar Bistrá, ředitelka školy© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz