Školní kantýna

Pro zájem ze strany rodičů, který vyplynul  z dotazníkového šetření v červnu 2007, jsme se rozhodli ve spolupráci s paní Stuchlíkovou z Vlčnova rozšířit péči o stravovací a pitný režim dětí zřízením školní kantýny.

Provozní doba :   7.55 - 10.00   tel.: 572 805 520

Žákům je nabízen sortiment pro lehké svačiny: čerstvé pečivo, rohlíky, bulky se šunkou, tvarohové šátečky, pizza rohlíky, hřeben s náplní aj., dále přesnídávky a minerálky, ovoce, drobné cukrovinky. Tato nabídka usnadňuje rodičům přípravu kvalitní a pestré dopolední svačinky. Cenově jsou všechny  výrobky velmi přiměřené. Nabídka kantýny rozšiřuje možnosti mléčného režimu z automatu Kunín - PROGRAM "ŠKOLNÍ MLÉKO", kde si žáci volí z pestré nabídky jogurtů, jogurtových mlék a mlék s příchutí.
Další možností převážně pro odpolední  a víkendový čas je možnost nakoupit pití i přesnídávky v nápojových automatech u tělocvičen školy. 

Čas výdeje svačin ve školní kantýně je omezen tak, aby nebyl narušen odběr kvalitní a zdravé stravy, kterou denně nabízíme žákům vždy ve výběru dvou hlavních jídel 
ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.