Školní družina

Kontaktní osoba

Romana Schusterová
​vedoucí vychovatelka školní družiny, 
tel.: 572 805 515
romana.schusterova@zsvysluni.cz